Công trình điện năng lượng mặt trời 360

Công nghệ của chúng tôi

Công trình điện năng lượng mặt trời 360

Công nghệ 360 Solar PV cung cấp cho bạn hệ thống quản lý one-stop (một cửa) cho tất cả dữ liệu trên không của thiết bị bay trên nhiều nhà máy điện năng lượng mặt trời. Chúng tôi giúp bạn hình dung và phân tích dữ liệu được thu thập từ thiết bị bay cho nhiều nhà máy và so sánh tình trạng của nó trong lịch sử sử dụng để đánh giá sự xuống cấp của hệ thống.

Công nghệ năng lượng mặt trời AI thông minh

Bằng việc sử dụng công nghệ machine learning máy học (máy học) và trí tuệ nhân tạo (AI) độc quyền của chúng tôi, bạn có thể xử lý hình ảnh được thu thập từ thiết bị bay để phát hiện và phân tích từng tấm pin trong nhà máy của bạn để xác định các khiếm khuyết tiềm ẩn có thể làm giảm hiệu suất của hệ thống.

Kiểm tra bằng thiết bị bay tự động hóa

Chúng tôi lập trình cho thiết bị bay tự động bay theo lộ trình mà chúng tôi đã lập trình sẵn phù hợp nhất với địa hình nhà máy của bạn để đảm bảo chất lượng tối đa của dữ liệu từ thiết bị bay và tính nhất quán các lộ trình bay trong 25 năm tới. Quy trình tự động hóa giúp đảm bảo tất cả các tấm pin luôn được quét và tình trạng của chúng luôn được chụp lại.

Liên hệ với chúng tôi để biết thêm nhiều thông tin

Privacy Policy

2020 Copyright Advanced Vision Analytics Pte Ltd  

All Rights Reserved. 

Contact Us:

HQ

email: wy.lee@avaasia.co

Tel:+6584822979

or

Vietnam

email: ha.tranngoc@avaasia.co

Tel: +84772035496